За нас

Д-р Диана Ончева е родена в гр.Бургас. През 2010г. завършва Факултета по дентална медицина в град Пловдив-магистър по дентална медицина, а от 2018г. придобива специалност Ортодонтия. Притежава сертификати:

  • “Специфични аспекти на ортодонтското лечение при възрастни пациенти” (курс при Prof.Dietmar Segner and Dr.Dagmar Ibe);
  • “Търсене на пътища към ефикасна и ефективна дентофациална ортопедия” (Prof.McNamara САЩ);
  • Участие в семинар “Оптимизиране на психосоциалните грижи за лица с вродени аномалии в Европа, чрез пролагане на иновативни методи за обучение на персонала в здравеопазването и неправителствения сектор” (Асоциация на пациентите с вродени лицеви аномалии и техните родители, АЛА-Пловдив, България)
  • Курс по Биомеханика в Ортодонтията в Следдипломен образователен център по Ортодонтия към Му-София (при Доц. Владимир Петрунов)
  • Сертифициран Invisalign лекар


В свободното си време обича да чете, рисува и пътува, защото пътуването е единственото нещо, което купуваш, а те прави по-богат.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close